امروزه با گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی و افزایش میزان استفاده کودکان و نوجوانان از موبایل و کامپیوتر بیش از پیش چشم پاک فرزندانمان در خطر رویت صحنه ها و شخصیتهای هالیودی و دیزنی و به طبع آن الگو برداری از انها در جهت رفتار و پوشش خود می باشد .

مهمترین اقدام در این میان ساخت شخصیتهایی قابل رقابت و زیبا می باشد که کودک و نوجوان ما بتوانند ان شخصیت را از اعماق وجود دوست بدارند و از ان الگو برداری کنند .

تیم جوان شادیهای مذهبی با تکه به این هدف والا قدمهایی در جهت تولید شخصیتهای محجوب و زیبا هماهنگ با فرهنگ و مذهب تولید و ارایه نموده است .

در این راه پر فراز و نشیب حمایت از محصولات ما کمک زیادی به گسترش فعالیت و فرهنگسازی همکاران ما خواهد داشت .