سرچشمه عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میلاد علی (ع)
کز کعبه صدای یا علی آمده است

❤️ میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت علی (علیه السلام ) مبارک ❤️