?دانی که چرا
زمین به دور خود میچرخد؟
نه بهر من و نه بهر تو میگردد…?
?یک بار به عمر خود علی را دیده..
دیوانه شده به دور خود میگردد?

میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مبااارک
❤️❤️❤️❤️❤️
دکور زیبا از گروه شادیهای مذهبی مشهد ??????