این دکور با همکاری گروه یاس اجرا شده

https://instagram.com/yas_flowers1

دکور جشن عبادت همزمان با عید غدیر

ماکت اسم امام علی برای عید غدیر