خدایا سپاسگزاریم که بهمون سعادتش رو دادی همزمان با میلاد امام رئوف، جشن عبادت فرشته های خانه ی مهر طلیعه طه رو تزیین کنیم ????

???????? مبارکتون باشه دخترهای خوشگلم