تزیینات اتاق زایمان برای به دنیا اومدن یه هدیه خدا ٬ دختر گل خوشبو رحمت و برکت ٬ مایه بشارت ٬ باقیات الصالحات
? ? ❤️ ?‍?‍?‍? ❤️??
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: خانه اى که کودک در آن نباشد، برکت در آن نیست.